Festausschuß
Rüdiger Flemmer
Achim John
Egbert Wagner
Marina Richter
Jürgen Schneider
Peter Schade
Stefan Müller
Festausschuß-Vorsitzender seit 2001 Mitglied des Festausschusses seit 1994
Mitglied des Festausschusses seit 2020
Mitglied des Festausschusses seit 1986
Mitglied des Festausschusses seit 2020
Mitglied des Festausschusses seit 2020
Mitglied des Festausschusses seit 2012
Mitglied des Festausschusses seit 2017
e-Mail an : Festausschuss
Andreas Toppel
Mitglied des Festausschusses seit 2013