Festausschuß
Rüdiger Flemmer
Monika Böing
Egbert Wagner
Guido Böing
Melanie Koschinski
Peter Schade
Stefan Müller
Alexander Wessler
Festausschuß-Vorsitzender seit 2001 Mitglied des Festausschusses seit 1994
Mitglied des Festausschusses seit 2013
Mitglied des Festausschusses seit 1986
Mitglied des Festausschusses seit 2012
Mitglied des Festausschusses seit 2017
Mitglied des Festausschusses seit 2012
Mitglied des Festausschusses seit 2017
Mitglied des Festausschusses seit 2013
e-Mail an : Festausschuss
Andreas Toppel
Mitglied des Festausschusses seit 2013